αρχείο λήψης
Αγαπητά μέλη του Σωματείου Κρεοπωλών Νομού Θεσσαλονίκης,
εάν είχατε κάνει αίτηση να διακόψετε το επικουρικό από 01/01/2017 ή επιθυμείτε να διακόψετε το επικουρικό, επικοινωνήστε με το Σωματείο και δηλώστε το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ σας . κατόπιν εκτυπώστε και συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση με τα εξής στοιχεία:
ΠΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΘΕΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΡΕΟΠΩΛΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ
Σας παρακαλώ να διαγράφω από την επικουρική ασφάλιση από 01/01/2017 όπως είχα δηλώσει με την αίτηση διακοπής μου.
Όταν συμπληρώσετε πλήρως και υπογράψετε την αίτηση, κλείστε την σε έναν φάκελο και ρίξτε την κάτω από την πόρτα του Σωματείου.ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ-page-001