ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

 ΚΕΣΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Τηλέφωνο: 2310 737 286

Ηλ.Ταχυδρομείο: kesidissav@hotmail.com
κεσιδης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΕΥΛΑΜΠΙΟΣ

Τηλέφωνο: 2310 202 016
.
Ηλ.Ταχυδρομείο: hasapakia@hotmail.com
καλαμπακας

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τηλέφωνο: 2310 463 056
.

Ηλ.Ταχυδρομείο: kreatoedesmata@yahoo.gr

.
μπαλαμπανιδης

ΤΑΜΙΑΣ:

ΣΚΕΥΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Τηλέφωνο: 2310 863 322
.

Ηλ.Ταχυδρομείο: skevarakis@gmail.com

σκευαρακης

ΕΦΟΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ:

ΚΑΪΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τηλέφωνο: 2310 270 202
.

Ηλ.Ταχυδρομείο: kaikiskostas@gmail.com

.
καικης

ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ:

ΚΙΛΙΓΚΑΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

Τηλέφωνο: 2310 616 903
.

Ηλ.Ταχυδρομείο: sofiakiligaridou@yahoo.gr

.
κιλιγκαριδου

ΕΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ:

ΔΙΑΜΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Τηλέφωνο:  6976 197  111
.

Ηλ.Ταχυδρομείο: sakisdiamelas@yahoo.com

.
διαμέλας

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:

KOΠΑΪΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Τηλέφωνο:  2310 287 508
.

Ηλ.Ταχυδρομείο: afoi.kopaidi@gmail.com

.
κοπαιδης

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:

ΜΑΒΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τηλέφωνο:  2310 525 299
.

Ηλ.Ταχυδρομείο: mavinidis.g@gmail.com

.
μαβινίδης

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:

ΜΟΥΛΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

Τηλέφωνο:  2310 940 482
.

Ηλ.Ταχυδρομείο: mchlmoul@gmail.com

.
μουλαράς

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:

ΓΑΡΓΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τηλέφωνο:  2310 553 980
.

Ηλ.Ταχυδρομείο: gargalas@yahoo.com

.
γαργαλας