MPRIZOLES

Ο έλεγχος της ελληνικής αγοράς κρέατος σε σχέση με την προέλευση − καταγωγή του και τήρηση μηνιαίων ισοζυγίων κρέατος καθορίζονται από την υπουργική απόφαση με αριθμό 412/8932 κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 149/Β/3 – 2 – 2012 και τέθηκε σε ισχύ από τις 8 Φεβρουαρίου.

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο έλεγχος της αγοράς κρέατος και η ενημέρωση του καταναλωτή μέσω:

α) της υποχρέωσης χρήσης ζυγιστικών μηχανών σε επιχειρήσεις λιανικής πώλησης κρέατος.
β) της υποχρέωσης αναγραφής της καταγωγής – προέλευσης του κρέατος.
γ) της τήρησης στοιχείων διακινούμενου κρέατος και μηνιαίων ισοζυγίων κρέατος, από τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με τη σφαγή ζώων, διακίνηση, εμπορία, τεμαχισμό, τυποποίηση, παραγωγή παρασκευασμάτων κρέατος, προϊόντων με βάση το κρέας και τη λιανική πώληση.
δ) της άμεσης ενημέρωσης των ελληνικών αρχών για το διακινούμενο κρέας και ζώα από το ενδοκοινοτικό εμπόριο καθώς και τις εισαγωγές από τις τρίτες χώρες.

Πεδίο Εφαρμογής
Η παρούσα απόφαση αφορά το βόειο, χοίρειο, αιγοπρόβειο κρέας καθώς και το κρέας πουλερικών και κονίκλων, είτε αυτό είναι νωπό, κατεψυγμένο, συσκευασμένο ή τεμαχισμένο, καθώς και των κιμά, τα παρασκευάσματα των ως άνω κρεάτων και τα προϊόντα και βρώσιμα παραπροϊόντα αυτών.
Από πλευράς εκμεταλλεύσεων/επιχειρήσεων, η παρούσα απόφαση αφορά:
Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με τη λιανική πώληση κρέατος και ειδικότερα τα κρεοπωλεία και τα καταστήματα λιανικής πώλησης που έχουν τμήμα κρεοπωλείου.
Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την σφαγή ζώων, εμπορία, διακίνηση, τεμαχισμό και τυποποίηση κρέατος και παραγωγή παρασκευασμάτων κρέατος και προϊόντων με βάση το κρέας.
Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την διακίνηση και εμπορεία κρέατος και ζώων από το ενδοκοινοτικό εμπόριο και τις εισαγωγές από τρίτες χώρες.

Αρμόδιες αρχές
Ως αρμόδια υπηρεσία για την εποπτεία του συστήματος ελέγχου, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 7 της απόφασης, ορίζεται η Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων Αυτής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ως αρμόδια αρχή για τον συντονισμό και την υλοποίηση των ελέγχων καθώς και για τη στελέχωση των κλιμακίων ελέγχου ορίζονται οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων σε συνεργασία με τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.
Ως αρμόδια αρχή για τον έλεγχο της τήρησης των μηνιαίων ισοζυγίων αγορών και πωλήσεων από τις επιχειρήσεις ορίζεται ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ.

Καταγωγή-προέλευση του κρέατος
Οι εκμεταλλεύσεις/επιχειρήσεις της παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας, υποχρεούνται κατά τη διακίνηση του κρέατος, να αναγράφουν στα εμπορικά έγγραφα και σε κάθε μορφής σήμανση των προϊόντων τους, την καταγωγή – προέλευση του κρέατος που διακινούν, ως εξής:
α) Για το βόειο, χοίρειο και αιγοπρόβειο κρέας, ως «καταγωγή – προέλευση» θεωρείται η χώρα στην οποία έχει γεννηθεί, εκτραφεί και σφαγεί το ζώο ή η χώρα γέννησης του ζώου από το οποίο προέρχεται το κρέας. Το αυτό ισχύει και για τα υποπροϊόντα αυτού, όπως το συκώτι. Από την αναγραφή της καταγωγής εξαιρούνται τα κεφαλάκια αρνιών.
β) Για το κρέας των πουλερικών και των κονίκλων, κριτήριο κατάταξής τους σχετικά με την καταγωγή − προέλευση αποτελεί η χώρα σφαγής. Εν τούτοις στην περίπτωση που η χώρα σφαγής είναι η Ελλάδα ενώ η χώρα εκτροφής των πτηνών δεν είναι η Ελλάδα, κριτήριο για την κατάταξη είναι η χώρα τοποθέτησης των νεοσσών προς πάχυνση ή η χώρα προέλευσης των πτηνών.
γ) Για το κρέας ειδικής κατηγορίας, όπως ελληνικής εκτροφής άνω των 5 μηνών, βιολογικής εκτροφής και βόιο κρέας ποιότητος, επιπλέον της ως άνω αναγραφής της καταγωγής − προέλευσης, αναγράφονται και τα αρχικά της ειδικής αυτής κατηγορίας ή και η αντίστοιχη σήμανση, όπως «χώρα καταγωγής – προέλευσης» – ΕΛΛΗΝ. ΕΚΤΡ. ΑΝΩ ΤΩΝ 5 ΜΗΝΩΝ.

Ζυγιστικές μηχανές Αναγραφή της καταγωγής – προέλευσης του κρέατος
1. Οι εκμεταλλεύσεις/επιχειρήσεις της περίπτ. α της παρ. 2 του άρθρου 2, κατά την λιανική πώληση κρέατος και όσον αφορά την αναγραφή της καταγωγής – προέλευσης, υποχρεούνται στα κάτωθι:
α) Να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν ζυγιστικές μηχανές, οι οποίες εκδίδουν αυτόματα αυτοκόλλητες ετικέτες στις οποίες να αναγράφεται η «καταγωγή − προέλευση» του κρέατος.
β) Να αναγράφουν υποχρεωτικά στα Ελληνικά την «καταγωγή − προέλευση» του κρέατος, σε οποιασδήποτε μορφής σήμανση χρησιμοποιούν στους χώρους του καταστήματός τους, στα σημεία διάθεσης, είτε πρόκειται για ταμπελάκια σε προθήκες – βιτρίνες κρέατος, είτε για πινακίδες ή πίνακες σε τοίχους του καταστήματός τους.
γ) Στο έτοιμο συσκευασμένο προς πώληση κρέας που αγοράζουν από τις εκμεταλλεύσεις/επιχειρήσεις της περίπτ. β της παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας, πρέπει να είναι ήδη αναγραμμένη στα Ελληνικά η «καταγωγή − προέλευση» του κρέατος καθώς και άλλα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία υποχρεωτικά στοιχεία, όπως βάρος, είδος κρέατος και τιμή. Εξαίρεση αποτελούν τα παρασκευάσματα κρέατος και τα προϊόντα με βάση το κρέας.
δ) Οι εκμεταλλεύσεις/επιχειρήσεις, οι οποίες κατόπιν ειδικής άδειας διατηρούν και λειτουργούν παρασκευαστήριο στο χώρο τους, οφείλουν να μην χρησιμοποιούν οποιαδήποτε επιπρόσθετη σήμανση σχετικά με την καταγωγή προέλευση των προϊόντων τους, όπως Ελληνικές σημαίες και αυτοκόλλητα με Ελληνικά στοιχεία, εφόσον αυτά δεν αποτελούνται από 100% Ελληνικό κρέας.

2. Οι εκμεταλλεύσεις/επιχειρήσεις της περίπτ. β της παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας, υποχρεούνται:
α) Να ταυτοποιούν την πρώτη ύλη που εισάγουν και χρησιμοποιούν για την παρασκευή των προϊόντων τους, αναφορικά με την καταγωγή – προέλευση αυτής και να την αναγράφουν στις συσκευασίες των τελικών προϊόντων που διαθέτουν για κατανάλωση, καθώς και στα εμπορικά έγγραφα αυτών, όπως τιμολόγια αγοράς − πώλησης και δελτία αποστολής, επιπλέον των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία υποχρεωτικών στοιχείων, όπως βάρος, είδος κρέατος και τιμή. Εξαίρεση αποτελούν τα παρασκευάσματα κρέατος, προϊόντα με βάση το κρέας.
β) Να μην χρησιμοποιούν οποιαδήποτε επιπρόσθετη σήμανση σχετικά με την καταγωγή − προέλευση των προϊόντων τους, όπως Ελληνικές σημαίες και αυτοκόλλητα με Ελληνικά στοιχεία, εφόσον αυτά δεν αποτελούνται από 100% Ελληνικό κρέας.

Τήρηση στοιχείων και μηνιαία ισοζύγια κρέατος
1. Όλες οι εκμεταλλεύσεις/επιχειρήσεις της περίπτ. α της παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας, υποχρεούνται να διατηρούν για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία πώλησης του κρέατος και να θέτουν υπόψη των αρμοδίων Ελεγκτικών Αρχών, τα κατωτέρω:
α) Την μηνιαία εκτύπωση του «Ζ» που προκύπτει από τη ζυγιστική μηχανή τους.
β) Το βιβλίο αποθήκης, όταν αυτό προβλέπεται από τη φορολογική νομοθεσία, από το οποίο να προκύπτει το είδος του κρέατος που αγοράσθηκε και πουλήθηκε, η ποσότητα αυτού και η «καταγωγή – προέλευσή» του, η οποία αναγράφεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
γ) Τα τιμολόγια αγοράς−πώλησης του κρέατος και τα αντίστοιχα δελτία αποστολής που τα συνοδεύουν, αρχειοθετημένα χωριστά ανά ημερομηνία, όταν δεν προβλέπεται από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία η τήρηση βιβλίου αποθήκης.
δ) Οι παραγωγοί καθώς και όσοι εμπλέκονται στην διακίνηση και εμπορία ζώων και κρέατος υποχρεούνται να εγγράφουν στα εμπορικά έγγραφα διακίνησης την «καταγωγή − προέλευσή» τους.
2. Όλες οι εκμεταλλεύσεις/επιχειρήσεις της περίπτ. β της παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας, υποχρεούνται να διατηρούν αρχείο όλων των εμπορικών έγγραφων διακίνησης του κρέατος για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία πώλησης του κρέατος και να το θέτουν υπόψη των αρμοδίων Ελεγκτικών Αρχών και επιπλέον να τηρούν μηνιαίο ισοζύγιο αγορών και πωλήσεων κρέατος, σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 του άρθρου 11 της παρούσας. Το ισοζύγιο αυτό το αποστέλλουν στον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ − ΔΗΜΗΤΡΑ, σε ηλεκτρονική μορφή ή σε έντυπη μορφή, εφόσον δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής, το αργότερο έως το τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα αναφοράς. Υποχρεωτικά στο μηνιαίο ισοζύγιο καταχωρούνται στις αντίστοιχες στήλες οι ποσότητες του νωπού και κατεψυγμένου κρέατος, που επεξεργάσθηκαν ή/και εμπορεύθηκαν καθώς και των κρεατοσκευασμάτων που παρασκευάσθηκαν, στην διάρκεια του μηνός αναφοράς. Οι στήλες του «Μηνιαίου ισοζυγίου αγορών και πωλήσεων κρέατος», που αφορούν τα αποθέματα κρέατος ως πρώτη ύλη, το έτοιμο προϊόν που περιέχει κρέας και τα υποπροϊόντα αυτού, συμπληρώνονται μόνο την πρώτη και τελευταία ημέρα του κάθε μήνα. Στην στήλη του ισοζυγίου που αφορά τα υποπροϊόντα κρέατος, καταχωρείται το βάρος των οστών, του δέρματος και του λίπους των υποπροϊόντων αυτών.

1. Οι έλεγχοι διενεργούνται από κλιμάκια ελέγχου που αποτελούνται από τρία μέλη εκ των οποίων οι δυο να είναι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ − ΔΗΜΗΤΡΑ και ο τρίτος υπάλληλος του κλάδου Διοικητικού – Οικονομικού των ιδίων ως άνω Υπηρεσιών. Υπεύθυνος των κλιμακίων ελέγχου ορίζεται Γεωτεχνικός Υπάλληλος. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθμός υπαλλήλων τα κλιμάκια μπορεί να είναι διμελή και το ένα τουλάχιστον μέλος πρέπει να είναι υπάλληλος του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ − ΔΗΜΗΤΡΑ και το άλλο υπάλληλος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
Ο έλεγχος που διενεργείται στις εκμεταλλεύσεις/επιχειρήσεις της περίπτ. α της παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας, αφορά:
α) Την κατοχή ή μη Ζυγιστικής Μηχανής όπως περιγράφεται στο άρθρο 5 της παρούσας.
β) Την λειτουργία ή μη της Ζυγιστικής Μηχανής όπως περιγράφεται στο άρθρο 5 της παρούσας.
γ) Την αναγραφή ή μη στην αυτοκόλλητη ετικέτα της ζυγιστικής μηχανής όλων των στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρου 5 της παρούσας.
δ)Τη διατήρηση ή μη αρχείου, για το προηγούμενο της ημερομηνίας ελέγχου εξάμηνο, της μηνιαίας εκτύπωσης του «Ζ» που προκύπτει από τη ζυγιστική μηχανή τους.
ε) Την τήρηση ή μη βιβλίου αποθήκης, όταν αυτό προ− βλέπεται από τη φορολογική νομοθεσία, από το οποίο να προκύπτει το είδος του κρέατος που αγοράσθηκε και πουλήθηκε, η ποσότητα αυτού και η «καταγωγή – προέλευση» του, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 5 της παρούσας.
στ) Τη διατήρηση ή μη αρχείου με τα τιμολόγια αγοράς ή πώλησης κρέατος και τα αντίστοιχα δελτία αποστολής που τα συνοδεύουν, αρχειοθετημένα χωριστά ανά ημερομηνία, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμφωνία τους με το «Ζ».
ζ) Την αναγραφή ή μη των στοιχείων «καταγωγής προέλευσης» στα έτοιμα συσκευασμένα προς πώληση κρέατα με εξαίρεση τα παρασκευάσματα κρέατος και προϊόντα με βάση το κρέας, επιπλέον εκείνων των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία υποχρεωτικών στοιχείων (όπως βάρος, είδος κρέατος, τιμή), αν τα παραπάνω αγοράζονται και πωλούνται έτοιμα.
η) Την αναγραφή ή μη σε οποιαδήποτε επισήμανση χρησιμοποιούν στους χώρους του καταστήματός τους (είτε ταμπελάκια σε προθήκες –βιτρίνες κρέατος, είτε πινακίδες ή πίνακες σε τοίχους του καταστήματός τους), των στοιχείων καταγωγής προέλευσης − κρέατος όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 5 της παρούσας.
θ) Την αναγραφή ή μη της «καταγωγής−προέλευσης» του κρέατος και του κωδικού εκμετάλλευσης στα εμπορικά έγγραφα (όπως τιμολόγια αγοράς – πώλησης, δελτία αποστολής) της επιχείρησης.
ι) Την εφαρμογή της ισχύουσας για το βόειο και το μοσχαρίσιο κρέας νομοθεσίας.

Ολόκληρη η απόφαση εδώ