Σ14-Φ1-ΔΙΣΤΗΛΗ-1

Δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β΄1585 – 19/4/2021) η Υπουργική Απόφαση 45863/19.4.2021 σχετικά με τη δήλωση αποθεμάτων υγειονομικού υλικού και τροφίμων.

Αποτελεί τροποποίηση της Απόφασης που είχε εκδοθεί από το 2020, ενώ στο Μέρος Β΄ κάνε λογο για τη δήλωση αποθεμάτων αιγοπρόβειου κρέατος και αυγών.

Υπόχρεοι είναι:

α. όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χονδρική πώληση ή/και τη μεταποίηση του φρέσκου ή κατεψυγμένου κρέατος,

β. όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως κέντρα διανομής (logistics) κρέατος εγχώριου ή εισαγόμενου, καθώς και εκείνες που λειτουργούν ως ψυγεία για την αποθήκευση κρέατος,

γ. όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως σφαγεία και έχουν στην κατοχή τους κρέατα, τα οποία διαθέτουν στη χονδρική ή λιανική πώληση,

δ. όλες οι πτηνοτροφικές επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή αυγών κατανάλωσης καθώς και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χονδρική πώληση αυγών,

ε. όλες οι επιχειρήσεις που διαθέτουν τα αναφερόμενα προϊόντα στη λιανική πώληση [υπεραγορές τροφίμων (super market), παντοπωλεία, κρεοπωλεία κ.α.].

Σημειώνεται ότι για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα και στη χονδρική και στη λιανική πώληση με τον ίδιο Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), καταγράφονται οι ποσότητες των ειδών που αποτελούν αποθέματα της αποθήκης χονδρικής πώλησης.

Οι υπόχρεοι υποβάλλουν την ποσότητα ανά είδος, ξεχωριστά βάσει προέλευσης, για το κρέας των αιγών και προβάτων, αμνών και εριφίων, σε τεμάχια για ολόκληρα σφάγια και σε κιλά (kg) για τα προϊόντα κρέατος, τα οποία προέρχονται από τεμαχισμό-αποστέωση ολόκληρων σφαγίων, και υποχρεούνται να επικαιροποιούν τα αποθέματά τους κάθε τρεις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή). Η δήλωση γίνεται στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα μέσω του συνδέσμου https://antiseptics-suppliers.businessportal.gr  είτε μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (http://www.mindev.gov.gr/).

Ολόκληρη η Απόφαση εδώ:

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΥΑ

Πηγή:Meatnews.gr